Nieuws - Retail Platform Steenbergen

Ga naar de inhoud

Nieuwe digitale informatieborden

Heeft u de nieuwe digitale informatieborden al gezien?

Sinds deze week hebben we 3 nieuwe digitale informatiezuilen in onze gemeente, waar we erg blij mee zijn. De zuilen zijn op drie locaties te vinden aan de invalswegen van Steenbergen en Dinteloord. Het doel van de borden is het geven van informatie aan voorbijrijdende weggebruikers. Ook worden er commerciële boodschappen van lokale ondernemers op getoond.

Drie locaties
Sinds deze week zijn de borden in gebruik. Zodra je Steenbergen binnen rijdt via de Zeelandweg-Oost en de Franseweg, vallen ze dan ook meteen op. De derde zuil staat aan de Steenbergseweg in Dinteloord.

LED-schermen
Met korte teksten en afbeeldingen verschijnen er berichten op de LED-schermen. Het bovenste gedeelte voor aankondigingen, mededelingen, nieuws of calamiteiten. Het onderste gedeelte van de zuil is beschikbaar voor (betaalde) commerciële boodschappen van lokale ondernemers. Eigenaar van de digitale informatiezuilen is Suurland Outdoor BV.
In Nieuw-Vossemeer en Kruisland bleek het plaatsen van digitale informatiezuilen niet haalbaar en zijn plakzuilen beschikbaar.

Heb je vragen over het plaatsen van berichten op de digitale informatiezuilen? Neem dan contact met ons op via communicatie@gemeente-steenbergen.nl.

Bron: www.gemeente-steenbergen.nl.Standpunt bestuur RPS mbt Samen Doen

Wij ontvingen berichten dat het loyaliteitsprogramma ‘Samen Doen’ (voorheen Positoos) momenteel afspraken maakt met winkeliers in het centrum van Steenbergen. Als bestuur hebben wij in het verleden ook al contact gehad met deze organisatie en zijn tot de conclusie gekomen dat dit systeem niet het meest opportuun is voor onze leden. Zo kunnen de punten bijvoorbeeld ook buiten de eigen gemeente besteed worden en dat lijkt ons nu net niet het doel van een loyaliteitsprogramma. Als bestuur houden wij onze oren en ogen open voor systemen die wel passen bij Ons Steenbergen. Uiteraard staat het jullie vrij om een afspraak te maken met Samen Doen, maar we wilden jullie wel graag informeren over het standpunt van het bestuur.RPS brengt onderzoek onder de aandacht van de raad

Het Retailplatform Steenbergen (RPS) heeft het kernbezoek dat de gemeenteraad aan Steenbergen bracht, gebruikt om aandacht te vragen voor het stadshart.

Daarbij bracht RPS-voorzitter Kees de Bruin een onderzoek van adviesbureau DTNP onder de aandacht van de raadsleden. Hieruit blijkt dat het regulier boodschappen doen de drager is voor vitaliteit in de binnenstad. RPS wil graag met de gemeenteraad rond de tafel om de conclusies van het onderzoek te bespreken.

Het betreffende onderzoek is landelijk gedaan onder 3000 respondenten in dorps- en wijkcentra. In het onderzoek wordt het belang van supermarkten in de nabijheid van overige winkels benadrukt. “Ook ons stadshart staat onder grote druk. Het is een ware uitdaging om er voor te zorgen dat Steenbergen een winkelbestendige toekomst houdt. Het RPS-bestuur gaat het onderzoek en onze notitie daarover ook bespreken met de leden en zal vervolgens graag in discussie gaan met de gemeenteraad. We hebben tevens ervaringsgegevens vanuit Halsteren en vanuit Tholen. In deze laatste plaats is het centrum winkelgebied geheel naar de knoppen gegaan nadat een grote supermarkt naar de rand van het plaatsje mocht verhuizen”, aldus Kees de Bruin. Hij bood afgelopen zaterdag de notitie alvast aan via burgemeester Van den Belt.

Bron: Steenbergse CourantVerhuisplannen Lidl Steenbergen steeds concreter

De kogel is nog lang niet door de kerk, maar de verhuisplannen van de Lidl in Steenbergen beginnen steeds meer vorm te krijgen. De supermarkt wil naar het pand van Auto Kar aan de Van Bredastraat verhuizen.

De Lidl zit nu nog aan de Burgemeester van Loonstraat, maar dat pand is al jaren te klein. Uit onderzoek is gebleken dat uitbreiding op die locatie niet mogelijk is. En dus viel het oog op het gebouw van het autobedrijf, een paar honderd meter verderop. Wat de plannen daar precies zijn, wil de Lidl nog niet vertellen. ,,Daar is het te vroeg voor'', zegt een woordvoerster. Wel is er onlangs een informatieavond voor omwonenden gehouden. ,,Met de reacties van hen wordt waar mogelijk het plan aangepast.''

De gemeente Steenbergen verleent 'in principe' medewerking. ,,In het centrum van Steenbergen is geen geschikte locatie beschikbaar'', zegt woordvoerster Anouk Denissen. ,,De nieuwe locatie zou weliswaar buiten het winkelcentrum zijn, maar is nabij genoeg om ook nog klanten naar het centrum te trekken.''

,,We zitten nu nog in de onderzoek- en ontwerpfase'', zegt Denissen. ,,Pas als die zijn afgerond, kan de bestemmingsplanprocedure opgestart worden.''

Stadshart
Het bestuur van Retail Platform Steenbergen (RPS) is niet blij dat de supermarkt straks verder van het stadshart komt te liggen, zegt voorzitter Kees de Bruin. ,,Er zijn wat ons betreft nog verschillende opties mogelijk, maar dat hangt ook af van wat de politiek met de tweede supermarkt in Dinteloord wil doen.''

Een supermarkt is belangrijk voor het centrum, zegt De Bruin. ,,Je ziet het ook in de regio. In Halsteren zijn de Albert Heijn en de Plus gevestigd in het dorpskern en dat is goed voor de aantrekkelijkheid. In Tholen is de supermarkt er buiten gevestigd en is er veel leegstand in het centrum.''

Meer parkeerruimte
De gemeente Steenbergen zegt dat aan de verplaatsing in ieder geval de voorwaarde is verbonden dat er geen detailhandel mag terugkomen als het pand van de Lidl straks vrij komt. ,,Dit draagt bij aan de winkelconcentratie in het echte centrumgebied'', zegt Denissen. ,,En er komt meer parkeerruimte voor bezoekers van het winkel- en horecahart van Steenbergen en de vernieuwde haven.''

Auto Kar wil zelf heel graag in Steenbergen blijven, zegt bedrijfsleider Niek Wagemakers. ,,Dat is absoluut onze intentie. Waar we eventueel naartoe kunnen verhuizen is nog niet bekend. We zijn daar nog druk mee bezig. Maar voorlopig zitten we dus nog op de huidige locatie en gaan de dagelijkse mobiliteitszaken gewoon door.''

Bron: BN DeStemResultaten benchmark Waarstaatjegemeente.nl bekendIn 2017 heeft de gemeente Steenbergen deelgenomen aan de benchmark Waarstaatjegemeente.nl van VNG Realisatie door het uitvoeren van de Ondernemerspeiling. In totaal 112 ondernemers hebben meegedaan aan deze peiling.

De onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de vragen zijn: bedrijfsomgeving, gemeentelijke dienstverlening, digitale dienstverlening, professionaliteit, relatie ondernemer-gemeente, gemeentelijke heffingen en regeldruk en ondernemersklimaat.

In het rapport is terug te lezen hoe Steenbergen scoort op alle thema’s. Zo geven Steenbergse ondernemers het onderwerp “bedrijfsomgeving” het rapportcijfer 6,7 en de “gemeentelijke dienstverlening” een 6,3. Voor een interpretatie van deze scores is het verstandig een benchmark te raadplegen. Voor een vergelijking met hetzelfde inwoneraantal kan op www.waarstaatjegemeente.nl de benchmark gevonden worden. Steenbergen scoort op een aantal thema’s hoger dan andere gemeenten met hetzelfde inwonersaantal, zoals vergunningverlening en professionaliteit van de medewerkers. Op andere thema’s scoort men lager, zoals bijvoorbeeld het ondernemersklimaat, vestigingsklimaat en de directe dienstverlening. De benchmark kan niet op alle thema’s vergeleken worden, omdat men ervoor heeft gekozen in deze nulmeting alle onderwerpen globaal te onderzoeken, in plaats van een aantal onderwerpen diepgaand. Hierdoor kan niet op alle thema’s een vergelijking met andere gemeentes plaatsvinden.

Deze aandachtspunten zijn direct meegenomen in de acties die de gemeente het afgelopen halfjaar heeft ingezet om de samenwerking met ondernemers te verbeteren.
De nieuwe website heeft aan apart onderdeel voor ondernemers en de toptaken zijn afgestemd op de behoeften die ondernemers via de ondernemerspeiling kenbaar gemaakt hebben.
In de lijn met het centrumplan “Vitaal Hart van de Stad met Sterke Toegangspoorten” is een centrummanager aangesteld om de doorontwikkeling van het stadshart te stimuleren.
In april heeft men een bedrijfsbezoek georganiseerd voor OPS, waarbij o.a. het gemeentelijke inkoopbeleid is gepresenteerd.
Ook is er in april een voorlichtingsbijeenkomst over ondermijning georganiseerd voor ondernemers.

De komende tijd gaan men de ondernemers regelmatig betrekken in beleidsvorming. Zo starten in de loop van het jaar de evaluatie van de reclamebelasting en een participatietraject voor de Toekomstvisie. Ook gaat men de ondernemers betrekken in het gemeentebreed op te stellen Marketing- en Promotieplan en de Dienstverleningsvisie.Verzilvering waardecheques/waardebonnen

Vanaf 2007 zijn er door "Steenbergen Steengoed Winkelplezier" in Steenbergen acties gevoerd met krasloten en waardecheques die door consumenten gebruikt konden worden om in de winkels mee te betalen. Deze waardecheques kunnen winkeliers weer verzilveren via de penningmeester van RPS, maar niet iedere winkelier weet dit. Voor het verzilveren van deze waardecheques kunt u gebruik maken van het declaratieformulier.

Retail Platform Steenbergen | Boomdijk 7 | 4651 XG Steenbergen | Telefoon 06-51742572 | E-mail: info@rpsinfo.nl
Terug naar de inhoud